Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord, Vevelstad, Rana og Nesna.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Tre:  

Treff 51 til 100 av 5,067

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 102» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Tok borgerbrev i Bergen. Flyttet til Sogn i 1618. 6 barn - Borger/Lagr.m Bergen 1610

av ordet 'knitter' (vever) / Mac Niter/Nedar, 'sønn av veveren' 
NITTER, Henrik Henriksen (I24536)
 
52 Underkonge i Viken 976-987. GRENSKE, Harald Gudrødsen (I3129)
 
53 Var på Varaldskogen i 1674, og antas ha vært gift med Per Persson Soikkainen. En Peder Pele er nevnt i Øieren ØRJANSDOTTER, Karin (I4966)
 
54 Ved folketellingen i 1875 bor Hans Nikolai på gården Aarstein Lille i Vågan sammen med faren Bendix (Benediktus) Hansen, moren Gjertrud Nilsdatter og sine 2 søsken. Men dette er feil, Birgitte og Iverine er bare halvsøsken da moren har vært gift tidligere. Ved folketellingen i 1865 bor moren og hans 2 halvsøsken på samme gården sammen med Bendik Hansen som da er benevt Tjenestekarl. På gården bor det i 1865 også en tjenestekvinne og en logerende. HANSEN, Hans Nikolai (I10831)
 
55 Ved folketellingen i 1900 bor Mikal og Thine på gård i Vasvik-Romsvolden på Rødøy sammen med de 4 barna. Det står at han driver med gårdsdrift og fiskeri mens Thine driver med Husgjerning og Kreaturstell. Det står oppført at alle tilhører Den Lutherske Frikirke, slik at derfor finner vi ikke fødsels- og dåpsdatoen til barma i kirkebøkene.

Ved folketellingen i 1910 bor Mikal og Tine på gården i Vasvik i Sørfjorden på Rødøy sammen med sine 8 barn. Mikal er benevnt Gårdbruker (selveier) og fisker mens Tine er Gaardmannskone. Det er herfra dåpsdatoene er hentet. 
PEDERSEN, Mikal Tideman (I10109)
 
56 yrke Soldat. Jon var antagelig død ved høstinget i Fryksdal Härad i 1725. Hans barn Britta og Marit fikk hver seg 10 rdl for "bördsrätt" efter deres far. Begge døttre var da på Fagernes i Vinger. OLOFSSON, Jon (I4878)
 
57 "...Huguenots who descended from the Michelets of Metz who have been traced back to the year 1444 in that city. Metz is an ancient city that dates to pre-Roman times. It was captured by Henry II, King of France, on April 10, 1552, and was formally ceded to France by the Peace of Westphalia on October 24, 1648..." Minnie F. Mickley's The Genealogy of the Mickley Family of America, together with A Brief Geneological Record of the Michelet Family of Metz and Some Interesting and Valuable Correspondence, Biographical Sketches, Obituaries and Historical Memorabilia (Advertiser, 1893).

More history of the Michelet family of Metz and some of the members who remained in France, and descendents who migrated to the US with a name change to Mickley, at:

Link: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~glaysher/mickley.htm

Michelet, being a French name, is unique in Norway. The Michelets in Norway are descended from two Huguenot brothers, Jacob (Jacques) and Paul. The Huguenots were the Protestant believers and must have felt unwelcome in Catholic France so they emigrated to Norway which by that time had changed to Protestant.

Jacques Michelet, their grandfather, was born in 1550 in Metz. His first wife, Suzanne Joly, died in 1590 leaving him with at least four children. He had at least two more childern by hi ssecond wife, Suzanne Viriat.

In 1579, he was "receuver" taxation officer. In 1587, he was promoted to "commissaire du tresorier royal" (assistant to the royal treasurer. In 1593, he was appointed "commissaire de l'extraordinaire des guerres" which is an senior officer charged with supply operations and financial matters for military units.

According to a deed filed on December 4th 1604, Jacques purchased the land previously owned by Jacquemin Petre in province Vallieres, but he continued to live in Metz until his death in 1610.

Jacque's son Paul was born in 1585 in Metz and baptized at the St. Saviour Church. He married Anne Pillon on May 12, 1613. His two sons, our the Jacques and Paul who emigrated to Norway to start our family line.

Paul was born in Metz in 1617 and was baptized on September 6th 1617 at St. Saviour Church in Metz. He married Karen Micheldatter, and died in Smaalenene Norway (the old name for Østfold County in the southeast) on March 20th 1660. He served as a Major in the Oppland Regiment.

Jacob was born in Metz in 1619, married Anne Christendatter, and died in Vaug, Norway in 1679. A number of the Michelets in Norway were in the military.

The Michelets were said to be nobility, though I understand that they lost that standing when one of them married a commoner. The main area they were from was Trøgstad in Østfold, Norway with a large farm named Solberg being one of the main family homes. Other primary areas the Michelets lived in were Halden in Østfold, Enebakk in Askerhus, Moland in Fyresdal, Lillehammer in Oppland, and Oslo.

Notes for JACQUES ON JACQUEMIN MICHELET:
JACQUES ON JACQUEMIN MICHELET, AUTHOR-1576,CLERGYMAN-1579,COLLECTOR OF
TAXES-1587,CLERK OF THE TREASURY AT ROY,FRANCE.J.O.J.MICHELET DIED IN
1610.
FIRST WIFE WAS SUZANNE JOLY WHO DIED IN 1584. SECOND WIFE WAS SUZANNE
WIRIOT. 
MICHELET, Jacques (I5045)
 
58 "Her dragis stor misstanche til denne Mand"

ÅMOT: Grensebygda Setskog har opp gjennom århundrene hatt et sterkt innslag av mennesker av svensk herkomst. Når Danmark-Norge var i krig med Sverige, kom de i en lojalitetsklemme; hvordan skulle de forholde seg til sine brødre og søstere på andre siden av Kjølen?

Året 1675 braket krigen løs igjen. Ved freden i København 16 år tidligere hadde Danmark-Norge måttet avstå store landområder til erkefienden Sverige, først og fremst Båhuslen og Skåne. I 1673 sendte Christian 5. sin halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve som stattholder til Norge med ett mål for øyet; ta revansj over svenskene. Krigen skulle føres på mange fronter. De danske vervede styrkene skulle rykke inn i Skåne, mens den norske bondehæren skulle ta seg av Båhuslen, Jemtland og Härjedalen. Da stridssesongen startet juni 1676, stod Gyldenløve klar til å gå inn i Båhuslen med 8-9000 mann. Krigsskueplassen kom hovedsakelig til å bli Båhuslen og Skåne, men også i Norge og Setskog skulle man få merke at fredstiden var over.
Torbjørn Brynildsen, som var født ca. 1626, kom fra Östervallskog i Värmland til gården Åmot i Setskog senest innen september 1663. Samme året som krigen brøt løs kjøpte han gården av Jørgen Svendsen Østby. På nabogården Bunes bodde det også en svenske, Peder Brynildsen, som var Torbjørns bror. Vi kan se for oss at brødrene oppmuntret hverandre til å søke lykken i et nytt land.
I april 1676 skrev grenseinspektør Svend Boalt bekymringsfullt til stattholder Gyldenløve om Torbjørn Brynildsen: "her dragis stor misstanche til denne Mand". Torbjørn hadde rast gjennom vaktposten på Eid på vei mot Setskog. Da vaktene dro etter, fant de ham hjemme på gården. De fant også tobakk, både inne i huset og i fehuset. Torbjørn nektet ethvert kjennskap til tobakken, men sannsynligvis hadde han skaffet tobakken for å handle med svenskene. Han hadde nemlig tidligere vært i Sverige med både tobakk og salt som var byttet mot blant annet hester og bukkeskinn.
Etter krigen var over, tiltalte Svend Boalt Torbjørn Åmot og sønnene Gulbrand Bliksrud, Halvor Torbjørnsen Sætra, og Peder Torbjørnsen, samt Ole Siversen Graverholt, Mads Torstensen Nes, Anders Gukil og Bård Bårdsen for å ha "confererit" med fienden i krigstid. Dette hadde påført Boalt ekstra reisevirksomhet som grenseinspektør. De ble imidlertid alle forlikte med Boalt, og hver skulle gi ham 3 rdl. i erstatning. Forholdet var vel helst at Torbjørn Åmot og hans familie, til tross for krigen, hadde forsøkt å opprettholde normale kontakter med svenske venner og slektninger.
Med storpolitiske stridigheter litt mer på avstand, fikk de svenske brødrene på Setskog tid til å ta opp mer lokal og familiær krangling. I 1685 saksøkte Torbjørn broren Peder på Bunes, for en grense mellom gårdene deres. Av domsprotokollen framgår det at forholdet mellom brødrenes familier må ha vært relativt kjølig: De "tvende brødre, deres hustruer og barn forlikes, og heretter skal leve fredelig og vel som søsken og nærmeste granner".
Torbjørn Brynildsen var gift med Kari Olsdatter, som også var fra Sverige, og sammen fikk de minst 8 barn. Den nest yngste sønnen, Peder, gikk det ikke så godt for. Da han var omkring 23 år gammel, i 1683, ble han utpekt av ei Eli Nilsdatter til å være far til hennes uekte fødte barn. Peder vedgikk at han hadde "hatt med henne å bestille", men mente at han ikke kunne være faren fordi hun født 3 uker for tidlig. Vi vet ikke om han ble tildømt farskapet, men kort tid etter reiste han utenlands, og ble borte for godt. I 1701 anså familien ham for død, og det ble holdt skifte etter ham.
Da Torbjørn Åmot døde i 1694, bestod Åmot av bare ett gårdsbruk. I dag er det ikke mindre enn ni bruk under Åmot; Åmot, Åmot Søndre, Åmot Nordre, Åmot Vestre, Ødegården, Bråten, Fallet, Sætra og Gadderud. Tore Ødegaard er gårdbruker på Åmot, han er en av Torbjørn Brynildsens etterslekt. 
ÅMOT, Torbjørn Bryngelsson (I4697)
 
59 "High Constable". ARMENIA, Smbat VIII av (I3748)
 
60 "Håko-Pernella" HAAGENSDATTER, Pernelle (I13965)
 
61 "May: 21 døde pigen Kirsti Gulbrandsd. Aaserud hiemmedøbte Gulbrand. Anmeldt som b. fader skibskapitain Wiborg i Christiania hvor hun tiente forige aar. Begges 1. leiermaal her bekient". GULBRANDSDATTER, Kjersti (I4770)
 
62 "Sjøslaget" ved Dørvær.
Ole Østensøn var med i et seinotlag på 38 mann, bønder og tjenestekarer fra Nord- og Sør-Rana, som sommeren 1718 utafor Dørvær fant et "oksehode" (ca 230 liters tønne) med fransk vin i. Det var ikke mer vin i tønna enn at notkarene fant at de kunne drikke den opp på stedet. Men saken ble anmeldt, og deltakerne ble ilagt bøter, 1 Rd. på hver. Botens beskjedne størrelse kom av at så mange "uformuende Tieneste-Karle" var med, og da forseelsen var den samme for alle, måtte også boten bli det.
Ved skiftet etter Ole var boets brutto 267-4-8. Sølv for 10-2-6. Bøker: Müllers postill, misjonsbibel og 3 andre. Husdyr: 2 hopper, 1 føll, 13 kyr, 6 kviger, 1 dalokse, 15 sauer, 10 jømmer, 6 geiter, 2 hanegeiter. 
ØSTENSEN, Ole (I2342)
 
63 "Slekten Holmboe" hevder at John var apoteker. GIæVER, John Aasberg (I14846)
 
64 ''Stærk Nils Perso'' ble han kalt. PERSEN, Nils Mathis (Sterk Nils) (I40225)
 
65 'Prinsesse av Haithabu' EIRIKSDATTER, Ragnhild (I4018)
 
66 (Albert Edward). Konge av Storbrittannia og Irland. VII, Edward VII (I23961)
 
67 (Alexander Edvard Christian Frederik). Konge av Norge 1957-1991. V, Olav V (I23957)
 
68 (Christian Frederik CARL Georg Valdemar Axel). Konge av Norge1905-1957. VII, Haakon VII (I23959)
 
69 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Frederik (I24010)
 
70 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Henrik (I24009)
 
71 (Henry Bolingbroke). Konge av England. Henrik IV IV (I24073)
 
72 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Joachim (I24011)
 
73 (Louise Vilhelmine Frederikke Caroline Augusta Julie). HESSEN-KASSEL, Louise av (I23975)
 
74 (Maud Charlotte Mary Victoria). Prinsesse av Storbrittania og Irland. Maud (I23960)
 
75 (Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra). Prinsesse av Sverige. Märtha (I23981)
 
76 (nedst. fra franciskanermunk Melchior Hansen, levde 1537) RACHLøW, Rasmus (I24531)
 
77 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HARALDSEN, Sonja (I23956)
 
78 ) married Caspar Casparsen Mule (22845), sønn av Caspar Mule (22849) og Margrethe Kotte (22850). Hun died i 1581 MULE, Maren Hansdatter (I1855)
 
79 ) Johan Trygge en Adelsmand af Senjen, havde til ægte en Datter af Ridder Halvar, som var Erkebisp Ole Ingebrictzsøns Broder, med hvilken han avlede Hans Johansson /: skiönt andre mener, at dene var hans Dotter-Sön :/ som var Præst först i Stördalen, og siden paa Ytteröen. TRYGGE, Johan (I1690)
 
80 - Ifølge folketellingen i 1875 er yrket hans Strandsidder, dette høres eksotisk ut, men betyr at han er Husmann uten jord, og i 1875 så har han 1 ku. NILSEN, Arne Mathias (I89)
 
81 . Hun was christened den 29 mai 1659 på Nicolai kirke i Kiel. Hun married Peder Krogh (5699), sønn av Niels Nielsen Krog (5700) og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt (12484), den 9 sep 1681 på København. Hun died den 21 feb 1746 på Bakke ved Trondhjem 86 år gammel. BREMER, Anna Dorothea (I1795)
 
82 . Fra Vinger kirkebok nr. 1,s.34: "Copuleret Christen Ericksøn Brøtbøll oc Berthe Bergerdaatter som i forgangne aar d. 21. junii bleffve troloffvede men imod Paamindelse er bleffven henstaaende indtill nu."

Brødbølbråten, 58/40. Plassen er tatt opp av en av sønnene på Brødbøl, Kristen Eriksen, i begynnelsen av 1700-årene.
Takket være en rettssak fra 1730, forresten om en ren bagatell, får vi et innblikk i litt av et juleselskap — muntert nok, ser det ut til — som var blitt holdt på Utgården, hvor den 77 år gamle Berte Bergersdatter Brødbølbraaten spilte en hovedrolle, i alle fall i rettssaken. Under sam­været skulle hun ha rasket til seg både «noen gjenstander og penger», noe hun heller ikke la det minste skjul på. Hun oppga endog flere som skulle ha sett hva hun hadde for seg, bl. a. hennes mann Kristen Eriksen, Erik Olsen Utgaarden og hans kone Ingrid Isaksdatter og to av hans svi­gerinner Berte og Mari.
Dommen gir det beste bilde av hele episoden, derfor lar vi et utdrag av den berette. Vi skal bare ha nevnt at når både tiltalte og retten bruker uttrykket «rallet», så står ikke det for det en ellers kunne anta var fylle-prat eller at de «rallet i fylla». Uttrykke skal beskrive en form for spøk. De «rallet og spøkte» heter det da også. Ellers legger vi vel merke til at den 77-årige Berte synes å ha tatt til seg like mye av drikkevarene. Hun sier da også selv at hun «var noe beskjenket».
Retten bemerker: Berte Bergersdatter har innen retten forklart hvorledes det i denne sak til tilgått, nemlig at da hun i juletiden, som et gammelt menneske var noe beskjenket og med andre rallet med drikk og lystighet, tok hun for løyer noen småklær og en liten pung fra en gammel kiste, uten i noen hensikt å beholde dem. Derfor ble det straks levert til andre folk på garden. Siktelsen ansees som det den er, et ralleri, og kvinnen Berte Bergersdatter for fri og sakesløs. Heller ikke for de andre innstevnte bør siktelsen komme dem til noen skade på deres navn og rykte.
Kristen Brødbølbraaten etterkommere satt her i omkring 200 år, den siste her var den Gunder Olsen som døde i 1926. Han var ugift, og det var flere som hadde bodd her på slutten han levde.
En av disse var Marius Olsen fra Brødbølbruket, og hans sønn Oskar Trygve fikk kjøpt Bråten i 1942. Plassen ble da skilt ut fra 58/1 med 70 øre.
I 1875 hadde det vært en besetning her på 1 hest, 2 kyr, 1 kalv og 6 sauer, og det var sådd 1 skjeppe bygg, 3 tnr. havre og litt grasfrø og satt 3 tnr. poteter. 
ERIKSEN, Kristen (I4883)
 
83 . Enkemannen Erik Stålnacke og hans to barn Johan og Eva utflyttet fra Karungi sogn til Norge i år 1833. De flyttet inn hos Nils Hansson Mella i Rafsbotn i Alta sogn den 8 august 1835. De kom fra Happaranda med rein og pulk. Eva Catrine var da 11 år gammel. Hun falt ut av pulken i sovende tilstand og følget måtte snu å lete etter henne. De fant henne heldigvis i god behold. Det er Eva som har plantet de store bjørketrærne på Talvik kirkegård. STåLNACKE, Erik Jöransson (I51733)
 
84 08031976 JOHNSEN, Andreas (I66797)
 
85 11. april 1704 overtok Ebbe som Herre til Reins Kloster Gård. CARSTENSEN, Ebbe (I45444)
 
86 11. april 1704 overtok Ebbe som Herre til Reins Kloster Gård. CARSTENSEN, Ebbe (I16471)
 
87 12:14 Familie F4997
 
88 13 juli 1892 emigrerte Agapeturs som enkemann fra Trondheim til USA. Han overlor gården sin ( Heggli) til datteren Birgitte og svigersønner Ole i 1887. Han hadde 3 barn i live som levde i Cumberland-området, 2 døtre og 1 sønn.

Her er en link til en side hvor etterkommere i USA har fulge denne familien : http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=83918876 
NILSEN, Agapetus (I41373)
 
89 14:32 Familie F5007
 
90 14:34 Familie F4998
 
91 14:48 Familie F5002
 
92 14:52 Familie F4999
 
93 14:57 Familie F5001
 
94 14:59 Familie F5005
 
95 15:01 Familie F5004
 
96 1637-1644 var Kristoffer bruker av garden. (Han drev og Tomter, se denne). Vi vet at denne Kristoffer var far til Bård Tomter (Uller). Hvis han er den samme som omtales i rettsaken under, het han Kristoffer Kristensøn og hadde datteren Anne, g.t. Jaer.
Amund (Ellefsen?) overtok bygselen av Uller i 1645. I en rettsak av 1668 skulle Ingeborg Uller ha vært tingvidne, på hennes vegne møtte istedet hennes mann Amund Uller "da hun for alderdom og svaghed ikke kan møte." Samme år, i 1668, var det Amund selv som var stevnet inn for tinget. "Rasmus Jahr stevnet Amund Uller for noe arv etter Kristoffer Kristensøn (hans svoger) som for noen år siden er udkommen i kongens tjeneste. Amund hevdet at Kristoffer lever ennu selv om han ikke vet noe om han. Dom: Saken utstår et års tid, og dersom ingen nærmere arvinger melder seg, leverer Amund Uller arven til Rasmus Jahr eller skaffer bevis forat Kristoffer lever." Hva som videre skjedde i denne saken tier historien om. Amund Uller hadde etter kveglisten av 1657 2 hester, 7 kuer, 6 sauer og en gris, noe litt under gjennomsnittet på gardene i Rælingen.
Han drev garden til 1678 da Bård Kristoffersen overtok (se Tomter).

Bygdehistorie for Rælingen, s. 79-80.

Kristoffer overtok bygselen i 1637 og hadde garden til 1657. En del av denne tiden brukte han også Uller. 
KRISTENSEN, Kristoffer (I1125)
 
97 1647-48: Stridigheter mellom prost Anders Olsen Bruse og Joachim Irgens om eiendomsretten til Røros Kobberverk. Forlik 24. november 1648: Anders Olsen: 3/30, Lossius 1/30, Hans Lauritzen 1/30 og Irgens 25/30 i Verket. BRUSE, Anders Olufsen (I23100)
 
98 1713-49 Major, 1730 Kar.Oberstl., 1733 Oberstl. 1740 - i Hedemarske eller Oplandske Kompagni, opr.1663 - Fra 1719, Søndre Hemarkske Kompagni MøLLERUP, Hans Bugge (I2616)
 
99 1718 Student (Trondhjem), 1720 (13 Juli) cand. theol., 1726 Missionær i Varanger og Thana i Finmarken, 1732 (21 Nov.) resid. Kapellan i Qværnæs og Grib, 1737 (5 April) Sognepræst til Selbu, 1755 Provst i Dalernes Provsti i Inherred. ROSENVINGE, Peder Kaasbøll (I17876)
 
100 1752, Skifte. Bodde på sin fedrene odelsgård. 11 barn FALCH, Anna Elisabeth (I10241)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 102» Neste»