Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord og Vevelstad.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Tre:  

Treff 151 til 200 av 4,860

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 98» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 ?til Dalby i Odense, købmand i Odense og antageligt også anparter i slægtens væbnergods, nævnt i en ejendomshandel 23 september 1532, sammen med sin bror Jørgen måtte han i lighed med andre adelige udruste hest med rytter 1535, nævnt også 1540, da han får brev på en arvet gård i Odense, sandsynligvis identisk med Laurends Scotte, der 1539 eksporterede 135 okser. KOTTE, Laurits Nielsen (I2446)
 
152 ?til Galtrup (Mors Nørre H.), beseglede 1419 til Vitterlighed med Jes Frost, 1430 med Else Pedersdatter (Due), 1439 med Mogens Pedersen (Due), gav s. A. Gods til Dueholm Kloster, beseglede 1440 og 1442 til Vitterlighed med Mette Jonsdatter (Due) og 1447 til Vitterlighed med Mogens Pedersen (Due), ligeledes 1452, da han skrev sig til Toftum (Refs H.), skrev sig 1464 til Oddegaard (Kels H.) og gav da med sin Hustru Gods til Dueholm Kloster (51), var død 1478, som det synes, i Dueholm Kloster. (DUE), Peder Mogensen Glob (I2569)
 
153 ?til Hedegaard og Østergaard, skiftede 1491 med sin Svoger Marqard Iversen, mødte 1501 paa Skiftet efter Jomfru Anne Axelsdatter Thott, taxeres 1511 til at stille en Karl, men 1525 til et Glavind JUUL, Søren Jensen (I2566)
 
154 ?til Krenkerup, nævnes 1377 i Kong olufs Haandfæstning, samlede meget Gods paa Laaland, kjøbte 1384 Gods her af sin Frænke Fru Arina Knudsdatter af "Sauennsze", beseglede 1387 tilligemed Anders Sivendsen (Mule) til Kjerstrup Skiftebrevet mellem Hr. Jep Olsen Lunges Børn, der kaldte dem deres Frænder, kjøbte 1390 Ellehavegaard, 1392 Krenkerup af Laurids Nielsen Kabel, var 6. Jan. 1397 kun Væbner, men 1398 Ridder, beseglede 1401 Kong Eriks Stadfæstelse paa Dronning Margrethes Testamente, nævnes s. A. bl. Hr. Folmer Lunges Forlovere GøYE, Axel Mogensen (I2488)
 
155 ?til Meilgaard, beseglede 1417 til Vitterlighed med Bisp Peder af Ribe, 1432 sammen med sin Svoger Barfod med Terkel Pedersen af Føvling og 1440 sin Svoger Hr. Markvard Skiernovs Gavebrev til Domkapitlet i Aarhus SKIERNOV, Iver Thormendsen II (I2594)
 
156 ?til Meilgaard, var 1440 Foged på Mariager Kloster og kaldes velbyrdig Svend, var 1453 medudsteder af et Vidne af Smørum Herredsthing om, at Barfod af Alsted talte paa Gods i Herlev, og af et Vidne smst. om, at Albrech Barfod og Erik Persen fik Vidne af 12 , at der aldrig var givet Kjære paa Skiftet mellem Niels Jensen, Per Jensen og deres Søstre, fik 1461 Meilgaard paa Skiftet efter Hr. Marvard Skiernov, købte 1464 en Gaard i Hemmet af Jørgen Krumpen og gav den 1467 til Mariager Kloster, levede 25 Nov. 1468, var + 29 Jul 1476, da Erik Pedersen af Fjellerup for Axel Jepsen Thott gjorde Lovhævd paa Dybkjærs Eng paa hans Børns vegne II, Iver Andersen Skiernov (I2589)
 
157 ?til Tostrup (Christianssæde, Fuglse H.) og Nielstrup (Musse H.), var 1397 nærværende paa Laalands Landsthing og var da Ridder, beseglede 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, 1411 nærværende paa Skifte efter Hr. Axel Mogensen (Gøye), Lehnsmand paa Ørkel KABEL, Henning (I2522)
 
158 ?til Ugestorp. Hans Vaaben var et gaaende Vildsvin i Skjoldet og et halvt Vildsvin paa Hjelmen UGESTORP, Niels Jensen til (I2613)
 
159 ?til Vesløsegaard (V. Han H.) var 1348 Medudsteder af et Vidne om Skiftet efter Fru Ingeborg, Hr. Niels Globs, Laurens Glob og dennes Søster Christine Nielsdatter (GLOB), Mogens Nielsen Skobe (I2581)
 
160 ?til Vesløsegaard (V. Han H.), var 1386 Medudsteder af et Vidne af Han Herredsthing ved Haverslev Kirke, skrives 1393 in Westløs og beseglede da med Anders Glob af Søblade-Vaabnet, fører da den Skaktavlede Skraabjelke, ligeledes 1401 da han beseglede til Vitterlighed med Svend Skobe, kaldes da i Brevet Jesse Glob af Wesløse, men i Sigilet Nicolaus Gloph og kaldes ogsaa i et andet Brev s. A. Nicholaus Gloob de Westhløss, men 1414 atter Jesse Glob, da han var nærværende paa Kongens Retterthing i Hjørring, var vel forlængst + 1439, da det paa Hannes Thing blev vidnet, at gamle Nis Glob i Vesløsegaard med Urette trængte Jes Thorstensen fra den Gaard i Øsløs (GLOB), Niels Mogensen Skobe (I2579)
 
161 ?udstedte 1268 med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, Mag. Rane med flere i Næstved Vidne om et til st. Clare Kloster i Roskilde udstedt Pantebrev, 1282 Mægler i en Strid mellem Sorø Kloster og Hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp", fik 1285 af Dekanen af Roskilde, Mag. Rane, Fuldmagt til tilskøde St. Clare Kloster en Gaard i Allinde, der havde tilhørt Dekanens Broder Hr. Oluf Rostok, var 1287 Bispen i Roskildes Foged i Bjernede og Fodby, og skødede og pantsatte da Gods til nysnævnte Kloster, skulde 1288 skøde Gods dertil for Frøken Agnes, Kong Erik Plovpennings Datter, der kalder ham sin Ven, beseglede 1290 til Vitterlighed med Roskildeborgeren Niels Hermansen, var + 1302 da hans Enke levede. LUNGE, Oluf (I2506)
 
162 ?Var 1376 sammen med Henrik Kabel Forlover for Kong Albrecht til Hr. Mattis Ketelhod, 1388 Foged paa Ravnsborg, saaret i Slaget paa Falen 1389, død af sine sår og begravet i Nysted Kirke KABEL, Lyder (I2526)
 
163 Aage var kreigsseiler og omkom den 16.03.1941 ved den engelske vestkysten, på vei fra Bermuda til Clyde. UTNES, Aage Johan (I84683)
 
164 aalborg a online.no Kilde (S199)
 
165 Aarsille fikk hele 15 barn, men 12 av dem døde unge... HASS, Aarsille Marie Jensdatter (I14673)
 
166 Abel druknet. JøRGENSEN, Abel (I97599)
 
167 Abel fikk syv sønner og tre døtre. JESPERSDATTER, Abel (I16905)
 
168 Abel var residerende pastor til Hamarøy, senere sogneprest til Steigen. BROCH, Abel Michelssøn (I20961)
 
169 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I17817)
 
170 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I15903)
 
171 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I15681)
 
172 About Haftor Iversen Løberg


Haftor Iversen Løberg, b. ca.1620 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, d. 1714 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, resided in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, occupation Leilending.

Haftor var trolig gift 2 ganger, Første gang med - ? Nilsdtr., og andre gang med Siri. Da det er umulig å si hvem som er mor til Haftors barn så er ingen av de ovennevnte registrert.

Haftor overtok bruke av Øver-Løberg ca.1655. I 1667 hadde han til sammen 36 hester og kyr, 12 geiter og 24 sauer. Dette var den største buskapen i sognet. Haftor var ikke selveier, men leilending. Som mange andre måtte han betale jordleie eller landskyld for den jorda han brukte. En gang unnlot han å betale denne jordleie, og i 1662 fikk han bot for det. Haftor hadde ei engslette i allmenningen som han måtte betale 6 skill i skatt for. Han hadde ei kvern, og etter pålegg fra myndighetene hadde han en hummelhage. Den var nevnt i 1667.

I 1678 fikk en Simen Find Løberg husmannskontrakt av Haftor. Find-navnet kan tyde på at han var av samisk opprinnelse. Trolig slo denne Simen seg ned på et eget bosted, kan hende ved Benna. Dette var i tilfellet svært tidlig for etablering av en husmannsplass. Denne Simen hadde forøvrig vært dreng i Nordstu Løberg i 1664.

Øver-Løberg ble nevnt som dragongård. Det vil si at en soldat/dragon tilhørende den norske Legdshæren skulle ha tilhold og losji på gården.

I 1701 var det 2 drenger på Øver-Løberg.

(Etterkommerne - 2 barn (kjent - kan være flere) - ikke alle registrert).

Children:

52. i Iver Haftorsen Løberg b. ca.1661, d. 1733. 
LøBERG, Haftor Iversen (I52126)
 
173 About Iver Haftorsen Løberg


Iver Haftorsen Løberg, b. ca.1590 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag,53 d. ca.1660 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, resided in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, occupation Leilending/Lensmann.

Hans kones navn er ukjent, og død før 1656 - ikke registrert. Barn og eventuelle andre i huslyden i 1645 over 15 år: 1)Bjørn, 2) Haftor (neste bruker), 3) Ingeborg, 4) Marit, 5) Olaug. Ikke alle barn er registrert.

En Iver Løberg var lensmann en tid, og det var høyst trolig Iver Haftorsen.

I 1657 fikk partisipantene ved Løkken verk anledning til å opprette en såkalt sirkumferens - et rettighetsområde - på 3 mil i radius rundt de nystarta gruvene. Dette betydde at bønder også i Horg ble berørt. Lensmannen fikk til oppgave å be bøndene møte ved Grutseter. Der skulle de kjøre tømmer, ved og kull til smeltehytta mot fastsatt betaling. Bøndene likte ikke dette arbeidet, da det var for dårlig betalt. Iver Løberg hadde mye bryderi med å få bøndene til å utføre denne plikta.

Children:

104. i Haftor Iversen Løberg b. ca.1620, d. 1714. 
LøBERG, Iver Haftorsen (I52128)
 
174 Abraham gikk på skøyter sammen med 2 andre da de kom ut i en åpen elv og druknet. Abraham ble ikke gjenfunnet før året etter. SOLANDSEN, Abraham (I138862)
 
175 Abraham omkom på sjøen sammen med faren og broren Peter. JAKOBSEN, Abraham (I78221)
 
176 Abraham var smed og flyttet fra Bindal i juni 1852. NORRSTEG, Abraham Abrahamsen (I56351)
 
177 Absalon var klokker og skolemester, og ernærte seg med fiskeri. HANSEN, Absalon (I53810)
 
178 Adam var gjestgiver og jekteskipper på Kjerringøy. BERNHOFT, Adam (I91480)
 
179 Adelaide druknet i Skjørlægdselva og lillebroren var vitne til ulykken. ANDERSDATTER, Adelaida Gunhild (I37259)
 
180 Adolf omkom på 2 mars 1906 og ble funnet igjen 7 juni i Hysvær. SIVERTSEN, Adolf Møller (I122184)
 
181 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JOHANSEN, Torny (I25462)
 
182 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Jenny (I120244)
 
183 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Einar (I120243)
 
184 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Agnes (I120242)
 
185 Aimar omkom på sjøen sammen med Jenny Johansen og Kristine Olea Wold. De 2 førstnevnet samt en gutt fra Vistnesodden oppholdt seg på Tjøtta i anledning konfirmasjonsforberedelser og skulle skysse Kristine Wold til Tro. De kullseilte på turen og alle druknet og ble funnet igjen. Aimar ble gravlagt i Skålvær mens de 2 andre ble gravlagt på Tjøtta. JOHANSEN, Aimar Samuel (I60541)
 
186 Aksel druknet da han under lek falt fra en landfast holme på Brastad. ANDREASEN, Aksel (I155567)
 
187 Aksel druknet på Tindhavet. LARSEN, Aksel Mørk (I94373)
 
188 Aksel døde i en togulykke. ENGSTAD, Aksel Egil (I52685)
 
189 Aksel omkom i en stor bussulykke. REINFJELL, Aksel Persen (I64340)
 
190 Aksel omkom i et snøskred mens han var på rypejakt. BAADSTRAND, Aksel Marius Jørgensen (I41624)
 
191 Aksel var også kjent som ''Den evige soldat''. BLåFJELL, Aksel Nilsen (I27956)
 
192 Albert druknet i en brønn. HERMANSEN, Albert Peder Lund (I113829)
 
193 Albert druknet i Vardø havn og ble gravlagt i Vardø. I kirkeboken er det bemerket at det trolig var selvmord. SALAMONSEN, Albert Nikolai Zahl (I113608)
 
194 Albert druknet sammen med 3 andre under Vinterfisket i Værø. ANDERSEN, Albert Christian (I98270)
 
195 Albert druknet. JOHANSEN, Albert Olaus (I104557)
 
196 Albert døde i båtfolis I Flastad i Lofoten. ANDERSEN, Albert Selius (I90716)
 
197 Albert døde ved et forlis i Lofoten. TøRRISEN, Albert Jørgen (I27620)
 
198 Albert fikk 6 barn. JONATANSEN, Albert Edvin (I60125)
 
199 Albert og Marie fikk i hvertfall to dødtre og én sønn. DASS, Albert Christian Andersen (I14647)
 
200 Albert omkom ved drukning. ALBERTSEN, Arthur Sverre Bang (I111525)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 98» Neste»