Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord og Vevelstad.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Tre:  

Treff 151 til 200 av 4,903

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 ?udstedte 1268 med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, Mag. Rane med flere i Næstved Vidne om et til st. Clare Kloster i Roskilde udstedt Pantebrev, 1282 Mægler i en Strid mellem Sorø Kloster og Hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp", fik 1285 af Dekanen af Roskilde, Mag. Rane, Fuldmagt til tilskøde St. Clare Kloster en Gaard i Allinde, der havde tilhørt Dekanens Broder Hr. Oluf Rostok, var 1287 Bispen i Roskildes Foged i Bjernede og Fodby, og skødede og pantsatte da Gods til nysnævnte Kloster, skulde 1288 skøde Gods dertil for Frøken Agnes, Kong Erik Plovpennings Datter, der kalder ham sin Ven, beseglede 1290 til Vitterlighed med Roskildeborgeren Niels Hermansen, var + 1302 da hans Enke levede. LUNGE, Oluf (I2506)
 
152 ?Var 1376 sammen med Henrik Kabel Forlover for Kong Albrecht til Hr. Mattis Ketelhod, 1388 Foged paa Ravnsborg, saaret i Slaget paa Falen 1389, død af sine sår og begravet i Nysted Kirke KABEL, Lyder (I2526)
 
153 Aage var kreigsseiler og omkom den 16.03.1941 ved den engelske vestkysten, på vei fra Bermuda til Clyde. UTNES, Aage Johan (I84683)
 
154 aalborg a online.no Kilde (S199)
 
155 Aarsille fikk hele 15 barn, men 12 av dem døde unge... HASS, Aarsille Marie Jensdatter (I14673)
 
156 Abel druknet. JøRGENSEN, Abel (I97599)
 
157 Abel fikk syv sønner og tre døtre. JESPERSDATTER, Abel (I16905)
 
158 Abel var residerende pastor til Hamarøy, senere sogneprest til Steigen. BROCH, Abel Michelssøn (I20961)
 
159 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I17817)
 
160 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I15903)
 
161 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I15681)
 
162 About Haftor Iversen Løberg


Haftor Iversen Løberg, b. ca.1620 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, d. 1714 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, resided in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, occupation Leilending.

Haftor var trolig gift 2 ganger, Første gang med - ? Nilsdtr., og andre gang med Siri. Da det er umulig å si hvem som er mor til Haftors barn så er ingen av de ovennevnte registrert.

Haftor overtok bruke av Øver-Løberg ca.1655. I 1667 hadde han til sammen 36 hester og kyr, 12 geiter og 24 sauer. Dette var den største buskapen i sognet. Haftor var ikke selveier, men leilending. Som mange andre måtte han betale jordleie eller landskyld for den jorda han brukte. En gang unnlot han å betale denne jordleie, og i 1662 fikk han bot for det. Haftor hadde ei engslette i allmenningen som han måtte betale 6 skill i skatt for. Han hadde ei kvern, og etter pålegg fra myndighetene hadde han en hummelhage. Den var nevnt i 1667.

I 1678 fikk en Simen Find Løberg husmannskontrakt av Haftor. Find-navnet kan tyde på at han var av samisk opprinnelse. Trolig slo denne Simen seg ned på et eget bosted, kan hende ved Benna. Dette var i tilfellet svært tidlig for etablering av en husmannsplass. Denne Simen hadde forøvrig vært dreng i Nordstu Løberg i 1664.

Øver-Løberg ble nevnt som dragongård. Det vil si at en soldat/dragon tilhørende den norske Legdshæren skulle ha tilhold og losji på gården.

I 1701 var det 2 drenger på Øver-Løberg.

(Etterkommerne - 2 barn (kjent - kan være flere) - ikke alle registrert).

Children:

52. i Iver Haftorsen Løberg b. ca.1661, d. 1733. 
LøBERG, Haftor Iversen (I52126)
 
163 About Iver Haftorsen Løberg


Iver Haftorsen Løberg, b. ca.1590 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag,53 d. ca.1660 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, resided in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, occupation Leilending/Lensmann.

Hans kones navn er ukjent, og død før 1656 - ikke registrert. Barn og eventuelle andre i huslyden i 1645 over 15 år: 1)Bjørn, 2) Haftor (neste bruker), 3) Ingeborg, 4) Marit, 5) Olaug. Ikke alle barn er registrert.

En Iver Løberg var lensmann en tid, og det var høyst trolig Iver Haftorsen.

I 1657 fikk partisipantene ved Løkken verk anledning til å opprette en såkalt sirkumferens - et rettighetsområde - på 3 mil i radius rundt de nystarta gruvene. Dette betydde at bønder også i Horg ble berørt. Lensmannen fikk til oppgave å be bøndene møte ved Grutseter. Der skulle de kjøre tømmer, ved og kull til smeltehytta mot fastsatt betaling. Bøndene likte ikke dette arbeidet, da det var for dårlig betalt. Iver Løberg hadde mye bryderi med å få bøndene til å utføre denne plikta.

Children:

104. i Haftor Iversen Løberg b. ca.1620, d. 1714. 
LøBERG, Iver Haftorsen (I52128)
 
164 Abraham gikk på skøyter sammen med 2 andre da de kom ut i en åpen elv og druknet. Abraham ble ikke gjenfunnet før året etter. SOLANDSEN, Abraham (I138862)
 
165 Abraham omkom på sjøen sammen med faren og broren Peter. JAKOBSEN, Abraham (I78221)
 
166 Abraham var smed og flyttet fra Bindal i juni 1852. NORRSTEG, Abraham Abrahamsen (I56351)
 
167 Absalon var klokker og skolemester, og ernærte seg med fiskeri. HANSEN, Absalon (I53810)
 
168 Adam var gjestgiver og jekteskipper på Kjerringøy. BERNHOFT, Adam (I91480)
 
169 Adelaide druknet i Skjørlægdselva og lillebroren var vitne til ulykken. ANDERSDATTER, Adelaida Gunhild (I37259)
 
170 Adolf omkom på 2 mars 1906 og ble funnet igjen 7 juni i Hysvær. SIVERTSEN, Adolf Møller (I122184)
 
171 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JOHANSEN, Torny (I25462)
 
172 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Jenny (I120244)
 
173 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Einar (I120243)
 
174 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Agnes (I120242)
 
175 Aimar omkom på sjøen sammen med Jenny Johansen og Kristine Olea Wold. De 2 førstnevnet samt en gutt fra Vistnesodden oppholdt seg på Tjøtta i anledning konfirmasjonsforberedelser og skulle skysse Kristine Wold til Tro. De kullseilte på turen og alle druknet og ble funnet igjen. Aimar ble gravlagt i Skålvær mens de 2 andre ble gravlagt på Tjøtta. JOHANSEN, Aimar Samuel (I60541)
 
176 Aksel druknet da han under lek falt fra en landfast holme på Brastad. ANDREASEN, Aksel (I155567)
 
177 Aksel druknet på Tindhavet. LARSEN, Aksel Mørk (I94373)
 
178 Aksel døde i en togulykke. ENGSTAD, Aksel Egil (I52685)
 
179 Aksel omkom i en stor bussulykke. REINFJELL, Aksel Persen (I64340)
 
180 Aksel omkom i et snøskred mens han var på rypejakt. BAADSTRAND, Aksel Marius Jørgensen (I41624)
 
181 Aksel var også kjent som ''Den evige soldat''. BLåFJELL, Aksel Nilsen (I27956)
 
182 Albert druknet i en brønn. HERMANSEN, Albert Peder Lund (I113829)
 
183 Albert druknet i Vardø havn og ble gravlagt i Vardø. I kirkeboken er det bemerket at det trolig var selvmord. SALAMONSEN, Albert Nikolai Zahl (I113608)
 
184 Albert druknet sammen med 3 andre under Vinterfisket i Værø. ANDERSEN, Albert Christian (I98270)
 
185 Albert druknet. JOHANSEN, Albert Olaus (I104557)
 
186 Albert døde i båtfolis I Flastad i Lofoten. ANDERSEN, Albert Selius (I90716)
 
187 Albert døde ved et forlis i Lofoten. TøRRISEN, Albert Jørgen (I27620)
 
188 Albert fikk 6 barn. JONATANSEN, Albert Edvin (I60125)
 
189 Albert og Marie fikk i hvertfall to dødtre og én sønn. DASS, Albert Christian Andersen (I14647)
 
190 Albert omkom ved drukning. ALBERTSEN, Arthur Sverre Bang (I111525)
 
191 Albrecht var Prest i Vadsø. ANGELL, Albrecht Lorentzen (I104939)
 
192 Albrigt omkom sammen med sin far og broren Nils Peder, ved Fleinvær på tur til Lofoten. INGEBRIGTSEN, Albrigt (I69173)
 
193 Alderen til Lisebt må være feil ved folketellingen i 1801. NILSDATTER, Elisbet (I25084)
 
194 Aleksander var baker og man lese følgende i Lokalhistoriewiki : http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Karlsen_%28bakere_i_Mosj%C3%B8en%29 KARLSEN, Aleksander Parelius (I28091)
 
195 Alette Og Ole fikk 7 barn sammen ifølge en mail jeg har fått fra Marilee Wein i USA INGEBRIGTSDATTER, Alette Emilie Bergitte (I40010)
 
196 Alexander druknet ved Ure i Lofoten. HENDRIKSEN, Alexander (I157977)
 
197 Alexander flyttet fra London i 1607. Han ble rådmann i Trondheim i 1622, og borgermester i 1630. Han fikk fem barn, alle jenter. SAMPSON, Alexander Humphredson (I18564)
 
198 Alexander flyttet fra London i 1607. Han ble rådmann i Trondheim i 1622, og borgermester i 1630. Han fikk fem barn, alle jenter. SAMPSON, Alexander Humphredson (I16503)
 
199 Alexander flyttet fra London i 1607. Han ble rådmann i Trondheim i 1622, og borgermester i 1630. Han fikk fem barn, alle jenter. SAMPSON, Alexander Humphredson (I16355)
 
200 Alexander Mortinus omkom på sjøen og liket ble ikke gjenfunnet. ARNTSEN, Alexander Mortinus (I92271)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99» Neste»