Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord, Vevelstad og Rana.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Tre:  

Treff 151 til 200 av 5,005

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 101» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 ?udstedte 1268 med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, Mag. Rane med flere i Næstved Vidne om et til st. Clare Kloster i Roskilde udstedt Pantebrev, 1282 Mægler i en Strid mellem Sorø Kloster og Hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp", fik 1285 af Dekanen af Roskilde, Mag. Rane, Fuldmagt til tilskøde St. Clare Kloster en Gaard i Allinde, der havde tilhørt Dekanens Broder Hr. Oluf Rostok, var 1287 Bispen i Roskildes Foged i Bjernede og Fodby, og skødede og pantsatte da Gods til nysnævnte Kloster, skulde 1288 skøde Gods dertil for Frøken Agnes, Kong Erik Plovpennings Datter, der kalder ham sin Ven, beseglede 1290 til Vitterlighed med Roskildeborgeren Niels Hermansen, var + 1302 da hans Enke levede. LUNGE, Oluf (I2506)
 
152 ?Var 1376 sammen med Henrik Kabel Forlover for Kong Albrecht til Hr. Mattis Ketelhod, 1388 Foged paa Ravnsborg, saaret i Slaget paa Falen 1389, død af sine sår og begravet i Nysted Kirke KABEL, Lyder (I2526)
 
153 Aage var kreigsseiler og omkom den 16.03.1941 ved den engelske vestkysten, på vei fra Bermuda til Clyde. UTNES, Aage Johan (I84683)
 
154 aalborg a online.no Kilde (S199)
 
155 Aarsille fikk hele 15 barn, men 12 av dem døde unge... HASS, Aarsille Marie Jensdatter (I14673)
 
156 Abel druknet sammen med sine sønner Anders og Ole. OLSEN, Abel (I147026)
 
157 Abel druknet. ABELSEN, Abel Johan (I169467)
 
158 Abel druknet. JøRGENSEN, Abel (I97599)
 
159 Abel døde på sjøen. PEDERSEN, Abel (I167670)
 
160 Abel fikk syv sønner og tre døtre. JESPERSDATTER, Abel (I16905)
 
161 Abel var residerende pastor til Hamarøy, senere sogneprest til Steigen. BROCH, Abel Michelssøn (I20961)
 
162 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I17817)
 
163 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I15903)
 
164 Abigael fikk en datter som bare ble fem dager gammel. CHRISTENSDATTER, Abigael (I15681)
 
165 About Haftor Iversen Løberg


Haftor Iversen Løberg, b. ca.1620 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, d. 1714 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, resided in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, occupation Leilending.

Haftor var trolig gift 2 ganger, Første gang med - ? Nilsdtr., og andre gang med Siri. Da det er umulig å si hvem som er mor til Haftors barn så er ingen av de ovennevnte registrert.

Haftor overtok bruke av Øver-Løberg ca.1655. I 1667 hadde han til sammen 36 hester og kyr, 12 geiter og 24 sauer. Dette var den største buskapen i sognet. Haftor var ikke selveier, men leilending. Som mange andre måtte han betale jordleie eller landskyld for den jorda han brukte. En gang unnlot han å betale denne jordleie, og i 1662 fikk han bot for det. Haftor hadde ei engslette i allmenningen som han måtte betale 6 skill i skatt for. Han hadde ei kvern, og etter pålegg fra myndighetene hadde han en hummelhage. Den var nevnt i 1667.

I 1678 fikk en Simen Find Løberg husmannskontrakt av Haftor. Find-navnet kan tyde på at han var av samisk opprinnelse. Trolig slo denne Simen seg ned på et eget bosted, kan hende ved Benna. Dette var i tilfellet svært tidlig for etablering av en husmannsplass. Denne Simen hadde forøvrig vært dreng i Nordstu Løberg i 1664.

Øver-Løberg ble nevnt som dragongård. Det vil si at en soldat/dragon tilhørende den norske Legdshæren skulle ha tilhold og losji på gården.

I 1701 var det 2 drenger på Øver-Løberg.

(Etterkommerne - 2 barn (kjent - kan være flere) - ikke alle registrert).

Children:

52. i Iver Haftorsen Løberg b. ca.1661, d. 1733. 
LøBERG, Haftor Iversen (I52126)
 
166 About Iver Haftorsen Løberg


Iver Haftorsen Løberg, b. ca.1590 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag,53 d. ca.1660 in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, resided in Øver Løberg - Skaret, Horg, Melhus, Sør-Trøndelag, occupation Leilending/Lensmann.

Hans kones navn er ukjent, og død før 1656 - ikke registrert. Barn og eventuelle andre i huslyden i 1645 over 15 år: 1)Bjørn, 2) Haftor (neste bruker), 3) Ingeborg, 4) Marit, 5) Olaug. Ikke alle barn er registrert.

En Iver Løberg var lensmann en tid, og det var høyst trolig Iver Haftorsen.

I 1657 fikk partisipantene ved Løkken verk anledning til å opprette en såkalt sirkumferens - et rettighetsområde - på 3 mil i radius rundt de nystarta gruvene. Dette betydde at bønder også i Horg ble berørt. Lensmannen fikk til oppgave å be bøndene møte ved Grutseter. Der skulle de kjøre tømmer, ved og kull til smeltehytta mot fastsatt betaling. Bøndene likte ikke dette arbeidet, da det var for dårlig betalt. Iver Løberg hadde mye bryderi med å få bøndene til å utføre denne plikta.

Children:

104. i Haftor Iversen Løberg b. ca.1620, d. 1714. 
LøBERG, Iver Haftorsen (I52128)
 
167 Abraham gikk på skøyter sammen med 2 andre da de kom ut i en åpen elv og druknet. Abraham ble ikke gjenfunnet før året etter. SOLANDSEN, Abraham (I138862)
 
168 Abraham omkom på sjøen sammen med faren og broren Peter. JAKOBSEN, Abraham (I78221)
 
169 Abraham var smed og flyttet fra Bindal i juni 1852. NORRSTEG, Abraham Abrahamsen (I56351)
 
170 Absalon var klokker og skolemester, og ernærte seg med fiskeri. HANSEN, Absalon (I53810)
 
171 Adam var gjestgiver og jekteskipper på Kjerringøy. BERNHOFT, Adam (I91480)
 
172 Adelaide druknet i Skjørlægdselva og lillebroren var vitne til ulykken. ANDERSDATTER, Adelaida Gunhild (I37259)
 
173 Adolf omkom på 2 mars 1906 og ble funnet igjen 7 juni i Hysvær. SIVERTSEN, Adolf Møller (I122184)
 
174 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JOHANSEN, Torny (I25462)
 
175 Adriana druknet mellom Kokvigen og Aarnæs. JOHNSDATTER, Adriana Kirstine (I171974)
 
176 Agnar duknet. ANDREASEN, Agnar Mo (I22788)
 
177 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Jenny (I120244)
 
178 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Einar (I120243)
 
179 Agnes, Einar og Jenny døde da huset brant ned da moren var gått for å besøke en nabo. JøRGENSEN, Agnes (I120242)
 
180 Aimar omkom på sjøen sammen med Jenny Johansen og Kristine Olea Wold. De 2 førstnevnet samt en gutt fra Vistnesodden oppholdt seg på Tjøtta i anledning konfirmasjonsforberedelser og skulle skysse Kristine Wold til Tro. De kullseilte på turen og alle druknet og ble funnet igjen. Aimar ble gravlagt i Skålvær mens de 2 andre ble gravlagt på Tjøtta. JOHANSEN, Aimar Samuel (I60541)
 
181 Aksel druknet da han under lek falt fra en landfast holme på Brastad. ANDREASEN, Aksel (I155567)
 
182 Aksel druknet etter å ha falt ut fra motorskøyten ved Juvika i Hemnes PETTERSEN, Aksel (I171411)
 
183 Aksel druknet på Tindhavet. LARSEN, Aksel Mørk (I94373)
 
184 Aksel døde i en togulykke. ENGSTAD, Aksel Egil (I52685)
 
185 Aksel omkom i en stor bussulykke. REINFJELL, Aksel Persen (I64340)
 
186 Aksel omkom i et snøskred mens han var på rypejakt. BAADSTRAND, Aksel Marius Jørgensen (I41624)
 
187 Aksel var også kjent som ''Den evige soldat''. BLåFJELL, Aksel Nilsen (I27956)
 
188 Albert druknet i en brønn. HERMANSEN, Albert Peder Lund (I113829)
 
189 Albert druknet i Vardø havn og ble gravlagt i Vardø. I kirkeboken er det bemerket at det trolig var selvmord. SALAMONSEN, Albert Nikolai Zahl (I113608)
 
190 Albert druknet sammen med 3 andre under Vinterfisket i Værø. ANDERSEN, Albert Christian (I98270)
 
191 Albert druknet. TORESEN, Albert Mathias Eberg (I171781)
 
192 Albert druknet. JOHANSEN, Albert Olaus (I104557)
 
193 Albert døde i båtfolis I Flastad i Lofoten. ANDERSEN, Albert Selius (I90716)
 
194 Albert døde ved et forlis i Lofoten. TøRRISEN, Albert Jørgen (I27620)
 
195 Albert fikk 6 barn. JONATANSEN, Albert Edvin (I60125)
 
196 Albert og Marie fikk i hvertfall to dødtre og én sønn. DASS, Albert Christian Andersen (I14647)
 
197 Albert omkom ved drukning. ALBERTSEN, Arthur Sverre Bang (I111525)
 
198 Albrecht var Prest i Vadsø. ANGELL, Albrecht Lorentzen (I104939)
 
199 Albrigt omkom sammen med sin far og broren Nils Peder, ved Fleinvær på tur til Lofoten. INGEBRIGTSEN, Albrigt (I69173)
 
200 Alderen til Lisebt må være feil ved folketellingen i 1801. NILSDATTER, Elisbet (I25084)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 101» Neste»