Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord og Vevelstad.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Tre:  

Treff 101 til 150 av 4,860

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 98» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 14:52 Familie F4999
 
102 14:57 Familie F5001
 
103 14:59 Familie F5005
 
104 14:59 Familie F5003
 
105 15:01 Familie F5004
 
106 1637-1644 var Kristoffer bruker av garden. (Han drev og Tomter, se denne). Vi vet at denne Kristoffer var far til Bård Tomter (Uller). Hvis han er den samme som omtales i rettsaken under, het han Kristoffer Kristensøn og hadde datteren Anne, g.t. Jaer.
Amund (Ellefsen?) overtok bygselen av Uller i 1645. I en rettsak av 1668 skulle Ingeborg Uller ha vært tingvidne, på hennes vegne møtte istedet hennes mann Amund Uller "da hun for alderdom og svaghed ikke kan møte." Samme år, i 1668, var det Amund selv som var stevnet inn for tinget. "Rasmus Jahr stevnet Amund Uller for noe arv etter Kristoffer Kristensøn (hans svoger) som for noen år siden er udkommen i kongens tjeneste. Amund hevdet at Kristoffer lever ennu selv om han ikke vet noe om han. Dom: Saken utstår et års tid, og dersom ingen nærmere arvinger melder seg, leverer Amund Uller arven til Rasmus Jahr eller skaffer bevis forat Kristoffer lever." Hva som videre skjedde i denne saken tier historien om. Amund Uller hadde etter kveglisten av 1657 2 hester, 7 kuer, 6 sauer og en gris, noe litt under gjennomsnittet på gardene i Rælingen.
Han drev garden til 1678 da Bård Kristoffersen overtok (se Tomter).

Bygdehistorie for Rælingen, s. 79-80.

Kristoffer overtok bygselen i 1637 og hadde garden til 1657. En del av denne tiden brukte han også Uller. 
KRISTENSEN, Kristoffer (I1125)
 
107 1647-48: Stridigheter mellom prost Anders Olsen Bruse og Joachim Irgens om eiendomsretten til Røros Kobberverk. Forlik 24. november 1648: Anders Olsen: 3/30, Lossius 1/30, Hans Lauritzen 1/30 og Irgens 25/30 i Verket. BRUSE, Anders Olufsen (I23100)
 
108 1713-49 Major, 1730 Kar.Oberstl., 1733 Oberstl. 1740 - i Hedemarske eller Oplandske Kompagni, opr.1663 - Fra 1719, Søndre Hemarkske Kompagni MøLLERUP, Hans Bugge (I2616)
 
109 1718 Student (Trondhjem), 1720 (13 Juli) cand. theol., 1726 Missionær i Varanger og Thana i Finmarken, 1732 (21 Nov.) resid. Kapellan i Qværnæs og Grib, 1737 (5 April) Sognepræst til Selbu, 1755 Provst i Dalernes Provsti i Inherred. ROSENVINGE, Peder Kaasbøll (I17876)
 
110 1752, Skifte. Bodde på sin fedrene odelsgård. 11 barn FALCH, Anna Elisabeth (I10241)
 
111 1758 Student (privat, Kbh.), 1759 Baccalaureus, 1761 cand. theol., 1765 (1 Marts) personel Kapellan hos Faderen, 1771 resid. Kapellan til Alstahaug, 1786 (10 Nov.) Sognepræst til Ytterøen, indtil 1801 Provst i Vestre Inherred. ROSENVINGE, Jacob Christian (I17879)
 
112 1760 Student (privat Trondhjem), 1762 exam. jur. ROSENVINGE, Thomas Friis (I17883)
 
113 1760 Student (privat, Trondhjem), 1767 exam. jur., 1777 (7 Maj) Sorenskriver i Saltens Sorenskriveri, Trondhjems Stift, Kancelliraad, 1793 (10 Maj) Borgmester i Bergen. ROSENVINGE, Eiler Hagerup Pedersen (I17887)
 
114 18. mars 1601 fikk Henrik kongelig pass for skip til Nordenfjellske Norge. HORNEMAN, Henrik (I16476)
 
115 1806 ? STRøM, Sara Christina Lossius (I22973)
 
116 1848? Familie F8084
 
117 19 Oct 1694, Ragnh. idømt 12 lod sølv i leirermålsbot KIERSæG, Ragnhild Larsdatter (I4621)
 
118 19. desember 1561 brant boligen ned til grunnen. HAARD, Anna Jonsdatter (I16944)
 
119 20:08 Familie F5006
 
120 20:10 Familie F5000
 
121 2513 Margareta Persdotter Porkka, born 1611-09-12, dead 1705-01-15. Resident in Stormörtsjön, Torp (Y).
Död 1705-01-15 "i Stormörtsjön 93 år 3(?) månader 3 veckor och 5dagar". Hon bör således ha varit född 1611-09-20.
Fullständig text i begravningslängd för Torps socken, Väster-norrlands län: "Anno 1705 (rubrik). D. 15. Januari dödde hu Margreta Pedersdotter i Stormörtsjön begrofs d 29 ejusdem. Fadren S(alig) Peder Pedersson barnfödder i Finland. Modern Sahl. Helena Andersdotter dersammastädes. Lefwat 93 åhr (3?) månader 3 weckor och 5 dagar." 
PEDERSDOTTER, Margareta (I6669)
 
122 31.08.1810 bosatt på Henstnes, Hegstad i Lødingen REENER, Ane Malene (Magdalena) (I520)
 
123 422 OLSDATTER, Marte (I696)
 
124 ?1533 immatrikuleret i Wittenberg, magister, har vel haft en del af Willestrup, i takseringen 1543 nævnes Niels J. til W. og svarer 193 mark; blev 23. september 1558 forlenet med et kannikedømme i Viborg, Sime præbende, som mester Splid Fasti havde opladt for ham, 1560 rektor ved Viborg skole, og senere lektor samme sted (til 1574), nævntes 1569 i en strid han på kapitlets vegne førte mod Christian Sael i Balling om skellet mellem Limegård og Bavnsgård, samme år også på kapitlets vegne mod Karen Krabbe, Niels Skeels Enke, om fiskeriet i Ørregårds Å, fik 4. marts 1570 kongelig stadfæstelse på et mageskifte, hvorved han erhvervede svigerfaderens mere eftertragtede præbende, 1574 forlenet med kronens part af kongetienden af Hjerk S. (Harre H.). JUUL, Niels Sørensen (I2403)
 
125 ?angives at være kommen fra Tyskland til Danmark og her at have antaget navnet Oxe REIENDORFF, Johan (I2606)
 
126 ?beseglede 1371 et Vidne af Nørre Herreds Ting paa Mors og 1389 til Vitterlighed med Peder Mogensen (Due), nævnes 1402 og 1421 med Flere af Slægten i Vidner af ovennævnte Ting. Hans enke levede endnu 1439. (DUE), Mogens Mogensen Glob (I2571)
 
127 ?beseglede 1390 et Vidne af Kalslund Herredsthing, 1398 et Vidne af Gram Herredsthing, pantsatte 1409 Gods til en Borger i Varde (VIFFERT), Peder Tygesen Rød (I2547)
 
128 ?Borgmester i Middelfart, nævnt 1521 BANG, Oluf (I2440)
 
129 ?Drev gården Mo, som mellom gamle Mosjøen og Olderskog. Han overtok sannsynligvis gården gjennom giftemål.

Den første i slekten som hadde jekt med fart til Bergen. Denne skipsfarten gikk i arv i generasjoner.

Gården Mo blir ikke drevet i dag.
Første gang gården er registrert offentlig er i år 1372. 
OLSEN, Ingebrigt (I1465)
 
130 ?Dødsårsak : Selvmord ANDERSEN, Lars (I78179)
 
131 ?Ettersom Mogens Jonsons barn ble kalt for "Blix", har han selv antakelig tilhørt Blix-ætten. Hans kone tilhørte ihvertfall neppe Blixene. P. S. Navnet Blix forekommer første gang i 1410; i et brev datert dette året (DN XVI 60) nevnes, blandt en lang rekke undertegnere på jämtenes vegne, en Magnus Blixe. Da Magnus (Mogens, Mons) er det fornavn som forekommer hyppigst i slekten Blix i senere tider, er det sannsynlig at man her har slektens stamfar. Noe mer vites ikke om denne Magnus Blixe JONSON, Mogens (I10928)
 
132 ?Gyda må vært av en høyboren slekt, da de to sønnene fikk hennes navn og ikke farens. TOFTE, Gyda Guttormsdatter på (I3999)
 
133 ?Hans Pedersøn bodde på Mochelbostad i Tjøtta. I 1701 sto det at han var 55 år gammel, som skulle gi fødselåret 1646, men jeg velger å tro at hans alder ved manntallet i 1666, 13 år, er mer korekt, og setter hans fødselsår til ca. 1653. PEDERSEN, Hans (I4229)
 
134 ?havde før 1317 solgt Gods til Jens Voltersen i Ribe (VIFFERT), Toke Rød (I2549)
 
135 ?havde ogsaa solgt Gods til Jens Voltersen (VIFFERT), Tyge Tokesen Rød (I2548)
 
136 ?hendes Vaaben var en Ugle KETELSKOV, Eslif (I2607)
 
137 ?Hr. Nicolaus Rønnow kaldet Kierl, kaldes 1380 Nicolaus Kierl dictus Rennowe og beseglede da med Hr. Johannes og Hartvig Hummersbüttel, da de solgte Lykkesholm til Hr. Evert Moltke, kaldes 1389 Claus Kerl og var Ridder og beseglede da i Kolding med Hr. Benedict Ahlefeldt, for hvem han atter 1392 var Forlover, kaldes da Hr. Niclaus Kerl, men i sit Sigil "Kerle Rennowen", var kort efter Forlover for de holstenske Grever ved Fredslutringen i Vordingborg, mælede 1394 paa Ærø et Pantebrev dødt, som Hr. Jens Andersen (Brok) havde givet ham paa Gods i Fyn, kalder sig 1396 "Claus Rennouwe de arders hed Kerle, Ridder" og beseglede da i Assens til Vitterlighed med Hr. Niels Iversen (Rosenkrantz), var 1397 nærværende ved de holstenske Grevers Arvedeling i Bornhøved, nævnes 6 Okt. s. A. som Medudster paa Urnehoved Thing af et Vidne om samme Deling, var 1398 Høvedsmand paa Ærø, kaldes endnu 1403 dn. Nicolaus in Errøe, miles, hans Aartid holdtes i Slesvig Domkirke; g. m. den domina Berta uxor Nicolai Rønnow, militis habitant in Eylsbyl, der betænkte Kapitlet i Haderslev, hendes Vaaben synes at have været en Bjelke. RøNNOW, Nicolaus 'Kierl' (I2508)
 
138 ?Konge over Man og Øyene. MAN, Olaf Godfredson I Bitling 'Den røde' af (I6611)
 
139 ?Konge over Øyene, Lord of Argyll and Kintyre SOMMERLEDSSON, Reginald (I6605)
 
140 ?Lord of Isles, 8th Thane of Argyll, King of South Isles MACGILLEBRIDE, Somerled (I6607)
 
141 ?nævnes 1255 til Vitterlighed, da Biskop Rudolph af Scwerin stadfæstede Klostret Doberans Rettigheder, 1257 Ridder, Vidne for Fyrst Johan af Mecklenborgs Forleningsbrev til Klostret Doberan paa LandsbyenAbertsdorf, 1260 Vidne ved et af Fyrst Johans Godssalg, 1262 Vidne ved Fyrstens Forpligt til Lybekkerne og 1266 ved hans til Byen Wismar udstedte Privilegiebrev. MOLTKE, Johann (I2498)
 
142 ?nævnes 1342 i de holstenske Grevers Feide med Kong Valdemar GODOV, Wolf (I2611)
 
143 ?nævnes 1362, kom til Laaland, hvor han 1394 med sin Svoger Jens Jakobsen Skave, holdt Skifte om deres Hustruers Gods, og tilfaldt der da ham Hovedgaarden Ugestorp (Udstolpe, Musse H.), solgte 1398 Gods i Aasmose i Fyn til nævnte sin Svoger, var 14 Okt. s. A. Ridder og nærværende paa Kongens Retterthing paa Ingestofte, levede endnu 1422, da han beseglede et paa Søborg udstedt Dokument. GODOV, Henneke (I2608)
 
144 ?nævnes fra 1278 oftere med Broderen, senest 1284, maa vel være den Ærfardius dictus Moltik, der 1295 bekræfter et af Kong Erik i Slangerup udstedt Skøde, forekommer endnu 1306 som Medbesegler for Præsten i Neuburg. MOLTKE, Eberhard (I2497)
 
145 ?nævnes i Fru Jytte Gyldenstiernes Vaabenbog, hvor det afbillede Vaaben tillægges hende KABEL, Karen Ottesdatter (I2489)
 
146 ?Omkring år 1545 sto både Jon Olovson og en Olov Gunnarson som eiere av gården Faxnälden. I år 1559 er Jon i tvist med naboen Olov Gunnarson. Det hadde vært en overenskomst imellom de to om at de skulle dele Faxnälden imellom seg. I 1559 klager Olov på at fordelingen ikke var rettferdig. Domsmennene henviste saken til frosta Lagting. Noen avgjørelse som kunne gjøre Olov Gunnarson fornøyd ble aldri truffet. Uenigheten endte med at han drepte Jon Olovson! På Offerdals ting den 27/1 1567 kom det istand forlik mellom morderen og den dreptes etterladte. Den dreptes hustru og barn var representert i retten med sønnen Mogens Jonson. Morderen måtte betale 220 mark i "mannebot", og avstå fra alle tidligere krav om jord.

 
OLOVSON, Jon (I10933)
 
147 ?Overtok gården Mo og drev den mellom 1610 og 1650.

Ble også eier av gården Veset på Skaland i Vefsn og verge for Dolstad kirke. 
SKIPPER, Ingebrigt Ingebrigtsen - Kalt Ingebrigt (I1367)
 
148 ?Ridder, var 1320 nærværende ved Arvedelingen mellem Greverne Adolf og Johan af Holsten, boede i Reinsfeld Sogn. GODOV, Henrik (I2612)
 
149 ?Sognepræst i Langaa-Taarup-Vinge AAGAARD, Jens (I2388)
 
150 ?til Asserbo (Holbo H.), nævnes 1408, var 1420 Rigsraad, 1422 Høvedsmand paa Søborg, 1425 og 36 paa Krogen, 1435 tillige paa Helsingborg, 1436 anfører for den mod Engelbrecht Engelbrechtsson sendte Hær, var en tro Tilhænger af Erik af Pommern og opgav først i Juli 1440 sine Slotte Krogen og Helsingborg til Kong Christoffer OXE, Peder (I2600)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 98» Neste»