Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord, Vevelstad, Rana og Nesna.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Tre:  

Treff 101 til 150 av 5,066

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 102» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 1758 Student (privat, Kbh.), 1759 Baccalaureus, 1761 cand. theol., 1765 (1 Marts) personel Kapellan hos Faderen, 1771 resid. Kapellan til Alstahaug, 1786 (10 Nov.) Sognepræst til Ytterøen, indtil 1801 Provst i Vestre Inherred. ROSENVINGE, Jacob Christian (I17879)
 
102 1760 Student (privat Trondhjem), 1762 exam. jur. ROSENVINGE, Thomas Friis (I17883)
 
103 1760 Student (privat, Trondhjem), 1767 exam. jur., 1777 (7 Maj) Sorenskriver i Saltens Sorenskriveri, Trondhjems Stift, Kancelliraad, 1793 (10 Maj) Borgmester i Bergen. ROSENVINGE, Eiler Hagerup Pedersen (I17887)
 
104 18. mars 1601 fikk Henrik kongelig pass for skip til Nordenfjellske Norge. HORNEMAN, Henrik (I16476)
 
105 1806 ? STRøM, Sara Christina Lossius (I22973)
 
106 1848? Familie F8084
 
107 19 Oct 1694, Ragnh. idømt 12 lod sølv i leirermålsbot KIERSæG, Ragnhild Larsdatter (I4621)
 
108 19. desember 1561 brant boligen ned til grunnen. HAARD, Anna Jonsdatter (I16944)
 
109 20:08 Familie F5006
 
110 20:10 Familie F5000
 
111 2513 Margareta Persdotter Porkka, born 1611-09-12, dead 1705-01-15. Resident in Stormörtsjön, Torp (Y).
Död 1705-01-15 "i Stormörtsjön 93 år 3(?) månader 3 veckor och 5dagar". Hon bör således ha varit född 1611-09-20.
Fullständig text i begravningslängd för Torps socken, Väster-norrlands län: "Anno 1705 (rubrik). D. 15. Januari dödde hu Margreta Pedersdotter i Stormörtsjön begrofs d 29 ejusdem. Fadren S(alig) Peder Pedersson barnfödder i Finland. Modern Sahl. Helena Andersdotter dersammastädes. Lefwat 93 åhr (3?) månader 3 weckor och 5 dagar." 
PEDERSDOTTER, Margareta (I6669)
 
112 31.08.1810 bosatt på Henstnes, Hegstad i Lødingen REENER, Ane Malene (Magdalena) (I520)
 
113 422 OLSDATTER, Marte (I696)
 
114 ?1533 immatrikuleret i Wittenberg, magister, har vel haft en del af Willestrup, i takseringen 1543 nævnes Niels J. til W. og svarer 193 mark; blev 23. september 1558 forlenet med et kannikedømme i Viborg, Sime præbende, som mester Splid Fasti havde opladt for ham, 1560 rektor ved Viborg skole, og senere lektor samme sted (til 1574), nævntes 1569 i en strid han på kapitlets vegne førte mod Christian Sael i Balling om skellet mellem Limegård og Bavnsgård, samme år også på kapitlets vegne mod Karen Krabbe, Niels Skeels Enke, om fiskeriet i Ørregårds Å, fik 4. marts 1570 kongelig stadfæstelse på et mageskifte, hvorved han erhvervede svigerfaderens mere eftertragtede præbende, 1574 forlenet med kronens part af kongetienden af Hjerk S. (Harre H.). JUUL, Niels Sørensen (I2403)
 
115 ?angives at være kommen fra Tyskland til Danmark og her at have antaget navnet Oxe REIENDORFF, Johan (I2606)
 
116 ?beseglede 1371 et Vidne af Nørre Herreds Ting paa Mors og 1389 til Vitterlighed med Peder Mogensen (Due), nævnes 1402 og 1421 med Flere af Slægten i Vidner af ovennævnte Ting. Hans enke levede endnu 1439. (DUE), Mogens Mogensen Glob (I2571)
 
117 ?beseglede 1390 et Vidne af Kalslund Herredsthing, 1398 et Vidne af Gram Herredsthing, pantsatte 1409 Gods til en Borger i Varde (VIFFERT), Peder Tygesen Rød (I2547)
 
118 ?Borgmester i Middelfart, nævnt 1521 BANG, Oluf (I2440)
 
119 ?Drev gården Mo, som mellom gamle Mosjøen og Olderskog. Han overtok sannsynligvis gården gjennom giftemål.

Den første i slekten som hadde jekt med fart til Bergen. Denne skipsfarten gikk i arv i generasjoner.

Gården Mo blir ikke drevet i dag.
Første gang gården er registrert offentlig er i år 1372. 
OLSEN, Ingebrigt (I1465)
 
120 ?Ettersom Mogens Jonsons barn ble kalt for "Blix", har han selv antakelig tilhørt Blix-ætten. Hans kone tilhørte ihvertfall neppe Blixene. P. S. Navnet Blix forekommer første gang i 1410; i et brev datert dette året (DN XVI 60) nevnes, blandt en lang rekke undertegnere på jämtenes vegne, en Magnus Blixe. Da Magnus (Mogens, Mons) er det fornavn som forekommer hyppigst i slekten Blix i senere tider, er det sannsynlig at man her har slektens stamfar. Noe mer vites ikke om denne Magnus Blixe JONSON, Mogens (I10928)
 
121 ?Gyda må vært av en høyboren slekt, da de to sønnene fikk hennes navn og ikke farens. TOFTE, Gyda Guttormsdatter på (I3999)
 
122 ?Hans Pedersøn bodde på Mochelbostad i Tjøtta. I 1701 sto det at han var 55 år gammel, som skulle gi fødselåret 1646, men jeg velger å tro at hans alder ved manntallet i 1666, 13 år, er mer korekt, og setter hans fødselsår til ca. 1653. PEDERSEN, Hans (I4229)
 
123 ?havde før 1317 solgt Gods til Jens Voltersen i Ribe (VIFFERT), Toke Rød (I2549)
 
124 ?havde ogsaa solgt Gods til Jens Voltersen (VIFFERT), Tyge Tokesen Rød (I2548)
 
125 ?hendes Vaaben var en Ugle KETELSKOV, Eslif (I2607)
 
126 ?Hr. Nicolaus Rønnow kaldet Kierl, kaldes 1380 Nicolaus Kierl dictus Rennowe og beseglede da med Hr. Johannes og Hartvig Hummersbüttel, da de solgte Lykkesholm til Hr. Evert Moltke, kaldes 1389 Claus Kerl og var Ridder og beseglede da i Kolding med Hr. Benedict Ahlefeldt, for hvem han atter 1392 var Forlover, kaldes da Hr. Niclaus Kerl, men i sit Sigil "Kerle Rennowen", var kort efter Forlover for de holstenske Grever ved Fredslutringen i Vordingborg, mælede 1394 paa Ærø et Pantebrev dødt, som Hr. Jens Andersen (Brok) havde givet ham paa Gods i Fyn, kalder sig 1396 "Claus Rennouwe de arders hed Kerle, Ridder" og beseglede da i Assens til Vitterlighed med Hr. Niels Iversen (Rosenkrantz), var 1397 nærværende ved de holstenske Grevers Arvedeling i Bornhøved, nævnes 6 Okt. s. A. som Medudster paa Urnehoved Thing af et Vidne om samme Deling, var 1398 Høvedsmand paa Ærø, kaldes endnu 1403 dn. Nicolaus in Errøe, miles, hans Aartid holdtes i Slesvig Domkirke; g. m. den domina Berta uxor Nicolai Rønnow, militis habitant in Eylsbyl, der betænkte Kapitlet i Haderslev, hendes Vaaben synes at have været en Bjelke. RøNNOW, Nicolaus 'Kierl' (I2508)
 
127 ?Konge over Man og Øyene. MAN, Olaf Godfredson I Bitling 'Den røde' af (I6611)
 
128 ?Konge over Øyene, Lord of Argyll and Kintyre SOMMERLEDSSON, Reginald (I6605)
 
129 ?Lord of Isles, 8th Thane of Argyll, King of South Isles MACGILLEBRIDE, Somerled (I6607)
 
130 ?nævnes 1255 til Vitterlighed, da Biskop Rudolph af Scwerin stadfæstede Klostret Doberans Rettigheder, 1257 Ridder, Vidne for Fyrst Johan af Mecklenborgs Forleningsbrev til Klostret Doberan paa LandsbyenAbertsdorf, 1260 Vidne ved et af Fyrst Johans Godssalg, 1262 Vidne ved Fyrstens Forpligt til Lybekkerne og 1266 ved hans til Byen Wismar udstedte Privilegiebrev. MOLTKE, Johann (I2498)
 
131 ?nævnes 1342 i de holstenske Grevers Feide med Kong Valdemar GODOV, Wolf (I2611)
 
132 ?nævnes 1362, kom til Laaland, hvor han 1394 med sin Svoger Jens Jakobsen Skave, holdt Skifte om deres Hustruers Gods, og tilfaldt der da ham Hovedgaarden Ugestorp (Udstolpe, Musse H.), solgte 1398 Gods i Aasmose i Fyn til nævnte sin Svoger, var 14 Okt. s. A. Ridder og nærværende paa Kongens Retterthing paa Ingestofte, levede endnu 1422, da han beseglede et paa Søborg udstedt Dokument. GODOV, Henneke (I2608)
 
133 ?nævnes fra 1278 oftere med Broderen, senest 1284, maa vel være den Ærfardius dictus Moltik, der 1295 bekræfter et af Kong Erik i Slangerup udstedt Skøde, forekommer endnu 1306 som Medbesegler for Præsten i Neuburg. MOLTKE, Eberhard (I2497)
 
134 ?nævnes i Fru Jytte Gyldenstiernes Vaabenbog, hvor det afbillede Vaaben tillægges hende KABEL, Karen Ottesdatter (I2489)
 
135 ?Omkring år 1545 sto både Jon Olovson og en Olov Gunnarson som eiere av gården Faxnälden. I år 1559 er Jon i tvist med naboen Olov Gunnarson. Det hadde vært en overenskomst imellom de to om at de skulle dele Faxnälden imellom seg. I 1559 klager Olov på at fordelingen ikke var rettferdig. Domsmennene henviste saken til frosta Lagting. Noen avgjørelse som kunne gjøre Olov Gunnarson fornøyd ble aldri truffet. Uenigheten endte med at han drepte Jon Olovson! På Offerdals ting den 27/1 1567 kom det istand forlik mellom morderen og den dreptes etterladte. Den dreptes hustru og barn var representert i retten med sønnen Mogens Jonson. Morderen måtte betale 220 mark i "mannebot", og avstå fra alle tidligere krav om jord.

 
OLOVSON, Jon (I10933)
 
136 ?Overtok gården Mo og drev den mellom 1610 og 1650.

Ble også eier av gården Veset på Skaland i Vefsn og verge for Dolstad kirke. 
SKIPPER, Ingebrigt Ingebrigtsen - Kalt Ingebrigt (I1367)
 
137 ?Ridder, var 1320 nærværende ved Arvedelingen mellem Greverne Adolf og Johan af Holsten, boede i Reinsfeld Sogn. GODOV, Henrik (I2612)
 
138 ?Sognepræst i Langaa-Taarup-Vinge AAGAARD, Jens (I2388)
 
139 ?til Asserbo (Holbo H.), nævnes 1408, var 1420 Rigsraad, 1422 Høvedsmand paa Søborg, 1425 og 36 paa Krogen, 1435 tillige paa Helsingborg, 1436 anfører for den mod Engelbrecht Engelbrechtsson sendte Hær, var en tro Tilhænger af Erik af Pommern og opgav først i Juli 1440 sine Slotte Krogen og Helsingborg til Kong Christoffer OXE, Peder (I2600)
 
140 ?til Dalby i Odense, købmand i Odense og antageligt også anparter i slægtens væbnergods, nævnt i en ejendomshandel 23 september 1532, sammen med sin bror Jørgen måtte han i lighed med andre adelige udruste hest med rytter 1535, nævnt også 1540, da han får brev på en arvet gård i Odense, sandsynligvis identisk med Laurends Scotte, der 1539 eksporterede 135 okser. KOTTE, Laurits Nielsen (I2446)
 
141 ?til Galtrup (Mors Nørre H.), beseglede 1419 til Vitterlighed med Jes Frost, 1430 med Else Pedersdatter (Due), 1439 med Mogens Pedersen (Due), gav s. A. Gods til Dueholm Kloster, beseglede 1440 og 1442 til Vitterlighed med Mette Jonsdatter (Due) og 1447 til Vitterlighed med Mogens Pedersen (Due), ligeledes 1452, da han skrev sig til Toftum (Refs H.), skrev sig 1464 til Oddegaard (Kels H.) og gav da med sin Hustru Gods til Dueholm Kloster (51), var død 1478, som det synes, i Dueholm Kloster. (DUE), Peder Mogensen Glob (I2569)
 
142 ?til Hedegaard og Østergaard, skiftede 1491 med sin Svoger Marqard Iversen, mødte 1501 paa Skiftet efter Jomfru Anne Axelsdatter Thott, taxeres 1511 til at stille en Karl, men 1525 til et Glavind JUUL, Søren Jensen (I2566)
 
143 ?til Krenkerup, nævnes 1377 i Kong olufs Haandfæstning, samlede meget Gods paa Laaland, kjøbte 1384 Gods her af sin Frænke Fru Arina Knudsdatter af "Sauennsze", beseglede 1387 tilligemed Anders Sivendsen (Mule) til Kjerstrup Skiftebrevet mellem Hr. Jep Olsen Lunges Børn, der kaldte dem deres Frænder, kjøbte 1390 Ellehavegaard, 1392 Krenkerup af Laurids Nielsen Kabel, var 6. Jan. 1397 kun Væbner, men 1398 Ridder, beseglede 1401 Kong Eriks Stadfæstelse paa Dronning Margrethes Testamente, nævnes s. A. bl. Hr. Folmer Lunges Forlovere GøYE, Axel Mogensen (I2488)
 
144 ?til Meilgaard, beseglede 1417 til Vitterlighed med Bisp Peder af Ribe, 1432 sammen med sin Svoger Barfod med Terkel Pedersen af Føvling og 1440 sin Svoger Hr. Markvard Skiernovs Gavebrev til Domkapitlet i Aarhus SKIERNOV, Iver Thormendsen II (I2594)
 
145 ?til Meilgaard, var 1440 Foged på Mariager Kloster og kaldes velbyrdig Svend, var 1453 medudsteder af et Vidne af Smørum Herredsthing om, at Barfod af Alsted talte paa Gods i Herlev, og af et Vidne smst. om, at Albrech Barfod og Erik Persen fik Vidne af 12 , at der aldrig var givet Kjære paa Skiftet mellem Niels Jensen, Per Jensen og deres Søstre, fik 1461 Meilgaard paa Skiftet efter Hr. Marvard Skiernov, købte 1464 en Gaard i Hemmet af Jørgen Krumpen og gav den 1467 til Mariager Kloster, levede 25 Nov. 1468, var + 29 Jul 1476, da Erik Pedersen af Fjellerup for Axel Jepsen Thott gjorde Lovhævd paa Dybkjærs Eng paa hans Børns vegne II, Iver Andersen Skiernov (I2589)
 
146 ?til Tostrup (Christianssæde, Fuglse H.) og Nielstrup (Musse H.), var 1397 nærværende paa Laalands Landsthing og var da Ridder, beseglede 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, 1411 nærværende paa Skifte efter Hr. Axel Mogensen (Gøye), Lehnsmand paa Ørkel KABEL, Henning (I2522)
 
147 ?til Ugestorp. Hans Vaaben var et gaaende Vildsvin i Skjoldet og et halvt Vildsvin paa Hjelmen UGESTORP, Niels Jensen til (I2613)
 
148 ?til Vesløsegaard (V. Han H.) var 1348 Medudsteder af et Vidne om Skiftet efter Fru Ingeborg, Hr. Niels Globs, Laurens Glob og dennes Søster Christine Nielsdatter (GLOB), Mogens Nielsen Skobe (I2581)
 
149 ?til Vesløsegaard (V. Han H.), var 1386 Medudsteder af et Vidne af Han Herredsthing ved Haverslev Kirke, skrives 1393 in Westløs og beseglede da med Anders Glob af Søblade-Vaabnet, fører da den Skaktavlede Skraabjelke, ligeledes 1401 da han beseglede til Vitterlighed med Svend Skobe, kaldes da i Brevet Jesse Glob af Wesløse, men i Sigilet Nicolaus Gloph og kaldes ogsaa i et andet Brev s. A. Nicholaus Gloob de Westhløss, men 1414 atter Jesse Glob, da han var nærværende paa Kongens Retterthing i Hjørring, var vel forlængst + 1439, da det paa Hannes Thing blev vidnet, at gamle Nis Glob i Vesløsegaard med Urette trængte Jes Thorstensen fra den Gaard i Øsløs (GLOB), Niels Mogensen Skobe (I2579)
 
150 ?udstedte 1268 med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, Mag. Rane med flere i Næstved Vidne om et til st. Clare Kloster i Roskilde udstedt Pantebrev, 1282 Mægler i en Strid mellem Sorø Kloster og Hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp", fik 1285 af Dekanen af Roskilde, Mag. Rane, Fuldmagt til tilskøde St. Clare Kloster en Gaard i Allinde, der havde tilhørt Dekanens Broder Hr. Oluf Rostok, var 1287 Bispen i Roskildes Foged i Bjernede og Fodby, og skødede og pantsatte da Gods til nysnævnte Kloster, skulde 1288 skøde Gods dertil for Frøken Agnes, Kong Erik Plovpennings Datter, der kalder ham sin Ven, beseglede 1290 til Vitterlighed med Roskildeborgeren Niels Hermansen, var + 1302 da hans Enke levede. LUNGE, Oluf (I2506)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 102» Neste»