Roy Søftings slektssider
Anene til Roy Søfting - og veldig mange fra dagens kommuner, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Herøy, Dønna, Vega, Tjøtta, Alstahaug, Velfjord, Vevelstad, Rana og Nesna.
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Anders Jonsson BENKESTOK

Mann 1574 - Ett 1630  (> 57 år)


Generasjoner:      Standard    |    Vertikalt    |    Kompakt    |    Boks    |    Bare Tekst    |    Generasjonsliste    |    Anevifte    |    Media    |    PDF

Generasjon: 1

 1. 1.  Anders Jonsson BENKESTOK ble født 1574, Rødøy (sønn av Jon Trondsøn BENKESTOK og Birgitte NIELSDATTER); og døde Ett 1630.

  Anders giftet seg med Eli (Birgitte) Pedersdatter GRAN. Eli ble født CA. 1569, Meløy i Nordland; og døde 1620, Meløy i Nordland. [Gruppeskjema]

  Barn:
  1. Berethe Andersdatter BENKESTOK ble født CA. 1595, Meløy; og døde Før 1662, Horsdal, Gildeskål i Salten.

Generasjon: 2

 1. 2.  Jon Trondsøn BENKESTOK ble født 1530, Bergen (sønn av Trond Torleivsson BENKESTOK og Anna Jonsdatter HAARD); og døde Ca 1593, Melø.

  Andre hendelser:

  • Yrke: Godseier

  Notater:

  Jon var adelsmann, men da han giftet seg med en uadelig kvinne mistet han adelskapet.

  Jon giftet seg med Birgitte NIELSDATTER 1565. Birgitte ble født 1546, Meløy, Nordland; og døde 1620. [Gruppeskjema]


 2. 3.  Birgitte NIELSDATTER ble født 1546, Meløy, Nordland; og døde 1620.
  Barn:
  1. 1. Anders Jonsson BENKESTOK ble født 1574, Rødøy; og døde Ett 1630.
  2. Margrethe Jonsdatter BENKESTOK ble født CA. 1580, Meløy; og døde 1673, Meløy.
  3. Torolf Jonsen BENKESTOK
  4. Anders Jonsen BENKESTOK
  5. Trond Jonsen BENKESTOK og døde 30 Nov 1626.
  6. Johan Jonsen BENKESTOK
  7. Tord Jonsen BENKESTOK
  8. Christopher Jonsen BENKESTOK
  9. Niels Jonsen BENKESTOK
  10. Anna Jonsdatter BENKESTOK ble født 1593, Meløy; og døde 1673, Tjøtta Gård, Alstahaug.


Generasjon: 3

 1. 4.  Trond Torleivsson BENKESTOK ble født CA. 1495, Meløy i Nordland (sønn av Torleiv Trondsen BENKESTOKK og Adelus Eriksdatter KRUCKOW); og døde 14 Feb 1558, Bergenhus, Bergen.

  Notater:

  Trond Benkestok (d. 1558), busett på Jordanger. Norsk adelsmann og lensherre.
  Publisert 08.09.2003 11:05. Oppdatert 24.10.2003 09:10.
  Høyrde til den kjende aldelsætta Benkestok som eigde store jordeigedomar i Noreg i seinmellomalderen - m.a. Jordanger i Hafslo.
  I 1523 finn ein Trond Benkestok som lensherre i Sogn, der han får hand om fem skipreider. Truleg busette han seg på Jordanger før han seinare flytta til Meløy i Nordland.
  Visse spor tyder på at han var gift med ei kvinne frå adelsætta Gyldenløwe.
  Adeleg tittel
  På same vis som slektningen Johan Kruckow på Sørheim, tok Trond Benkestok i 1532 parti for Fredrik I i striden om den norske kongekruna. Då Fredrik gjekk sigrande ut av striden, vart Trond tildelt den lågadelege tittel "væpnar".
  Vart riddar
  Han eigde også store jordeigedomar i Meløy i Nordland, og busette seg truleg der noko seinare. I 1541 fekk han inntektene til Meløy kapell, og same året også frå Sunnfjord len. I 1547 vart han tildelt Sunnmøre len og store Stigtens gods, og var på denne tida avansert til riddar - dvs. høgadelsmann.
  Etterkomarane
  Sonen Tord (d. 1587) fekk hand om fleire gardar i Sogn og Hardanger. Sonesonen Trond Tordson til Hanager (d. 1626) pantsette eigedomane sine i Luster og Hafslo til futen Anders Lauritzøn Heiberg som då budde på garden Fuhr.

  Født omkring 1495 på Meløy, Nordland. 1500. Sønn av Torleiv Trondsen Benkestokk og Adelus Eriksdatter Kruckow. Har funnet kilder at han var sønn av Trond Tordsen Benkestokk og Sigrid Urup, men alder tilsier at dette ikke kan stemme. Tituleres av våpen 1534, væpner 1532-1547, kanskje ennå i 1550-åra, ærlig og fornumstig mann i 1539, gode mann 1541, fattig riddermand av Nordland 1541, velboren mann 1543, riddermandsmand 1547 (ikke lenger fattig), av herr Claus Bille omtalt som "den acteste och forstandeste adels mand, som er der Noren fiæls" i 1541, velfornumstig mann 1555 og ærlig og velbyrdig mann 1557. Titlene som oppgir rang og stand vunnet ved fødsel, var mer eksklusive enn væpnertittelen.
  Han forlenet i 1523 med Lærdal og flere Skibreder, 1529 med Herjedalen, 1541 og 1547-58 ,ed Søndmøre len. I 1555 var han fogd på Bergenhus, og 1555-56 befalingsmann på Bergenhus i ærlig og velbyrdige mann Chrisopher Huitfeldts fravær. Døde 2. eller 14. februar 1557 eller 58 i Vanse eller Bergen. Begravd i Bergen Domkirke

  Trond giftet seg med Anna Jonsdatter HAARD 1530, Bergen. Anna (datter av Jon Olofsson HAARD og Elene ASLAKSDATTER) ble født 1510, Bergen; og døde 27 Nov 1569, Bergen. [Gruppeskjema]


 2. 5.  Anna Jonsdatter HAARD ble født 1510, Bergen (datter av Jon Olofsson HAARD og Elene ASLAKSDATTER); og døde 27 Nov 1569, Bergen.

  Notater:

  19. desember 1561 brant boligen ned til grunnen.

  Barn:
  1. Berete Trondsdatter BENKESTOK ble født 1529.
  2. Brynhild Trondsdatter BENKESTOK ble født Ca 1530, Meløy; og døde 1567.
  3. Adelus Trondsdatter BENKESTOK ble født Ca 1530; og døde Ca 1607.
  4. Kristine Trondsdatter BENKESTOK ble født 1530, Meløy; og døde 21 Feb 1572, Torget, Brønnøy, Helgeland.
  5. 2. Jon Trondsøn BENKESTOK ble født 1530, Bergen; og døde Ca 1593, Melø.
  6. Tord Trondsen BENKESTOKK ble født Ca 1530, Jordanger, Luste i Sogn og Fjordane; og døde 1587.


Generasjon: 4

 1. 8.  Torleiv Trondsen BENKESTOKK ble født Ca 1450, Skjold (sønn av Trond Tordsson BENKESTOKK og Bergiut Torleivsdatter KJELLINGMULE); og døde Ett ER 1505.

  Notater:

  Torleiv er nevnt i levende live i kun en eneste bevarte kilde. Det er i en dom i Bergen 18. april 1502. Her tituleres Thorleif Benkestok som velbåren mann, en titulatur som var mer eksklusiv enn væpnertittelen. Han må ha hatt et kongelig embede (i Sogn) og dessuten ha adelsrangen fra fødselen av.
  "Hvor skal Torleiv Benkestokk plasseres genealogisk? Vi[Tore H. Vigerust] vet ikke sikkert hvem hans far var; han kunne være en etterkommer etter Jon Tordsson Benkestokk i 1435, men av kronologiske grunner ikke som sønn, kanskje sønnesønn. Han kunne også være sønn av Tord Trondsson, nevnt 1473. Det som taler imot dette er at Torleiv, som hadde embede 1502, må ha vært myndig i 1497, noe Tords eventuelle sønner ikke kan ha vært. Jeg [Tore H. Vigerust] vil senere argumentere for at Torleiv må ha hatt en sønn eller nær slektning Anders Benkestokk. Denne Anders ga sin datter navnet Adelus, sannsynligvis oppkalt etter Torleivs hustru. Herr Anders passer derfor inn som en eldre [halv]bror av Torleiv Benkestokk. Torleivs tittel, velboren mann, passer som hånd i hanske med herr Anders' familiebakgrunn. Her er det best å velge den enkleste løsningen, at herr Anders og Torleiv var sønner av den avsatte riksråden, væpneren Trond Benkestokk i Bergen."
  Når Torleiv ikke nevnes i yngre alder, til tross for sin høye rang og embede, hender det sammen at han gikk tidlig bort. At han var Trond Benkestokks [død 1558] far, går fram av en slektstavle. Trolig også gift med Anne Boesdatter Flemming. Døde etter 1505.

  Torleiv giftet seg med Adelus Eriksdatter KRUCKOW. Adelus (datter av Erik Andersen KRUCKOW og Margrete Ivarsdatter ASPA) ble født Ca 1460, Hafslo. [Gruppeskjema]


 2. 9.  Adelus Eriksdatter KRUCKOW ble født Ca 1460, Hafslo (datter av Erik Andersen KRUCKOW og Margrete Ivarsdatter ASPA).

  Notater:

  I en kilde fra 1505 må vi ha funnet Torleivs hustru. Dette året ga Olav sin frenke, dvs sin nære slektning på morssiden, hustru Adelus Eriksdatter, 3 laupsbol jordeiendom i gården Høgi (Høyum) i Jordanger sogn i Luster (tidligere Hafslo) i Sogn, til eiendom. Det var en gave forøvrig, ikke salg. Hennes sønn Trond kjøpte i 1527 ytterligere 5 laupsbol i samme gården, og hans sønn, Tord Benkestokk til Jordanger i Luster kjøpte i 1575 enda mer av gåden.
  I en våpenanetavle i Brønnøy kirke fra 1572 for fru Kirstin Trondsdotter Benkestokk [se NST 3 (1932), s. 274-300], tillegges hennes farmor, det vil si hustru Adelus Eriksdotter (nevnt 1505), de Kruckowers slektsvåpen. Denne heraldiske kilden, kombinert med den nærhet det var mellom Fet og Joranger, underbygger teorien om at hustru Adelus Eriksdotter var en datter av ridderen herr Erik Andersson på Fet.

  Barn:
  1. Anders Torleivsson BENKESTOKK
  2. 4. Trond Torleivsson BENKESTOK ble født CA. 1495, Meløy i Nordland; og døde 14 Feb 1558, Bergenhus, Bergen.

 3. 10.  Jon Olofsson HAARD ble født Ca 1460, Gjersvik, Tysnes i Hordaland (sønn av Olof Pedersson BøJEROD og Gunnil Laurentsdatter HAARD); og døde 1534, Gjersvik, Tysnes i Hordland.

  Notater:

  Han er omtalt i ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe Andersdatter. Han døde 1537.

  Jon giftet seg med Elene ASLAKSDATTER. Elene (datter av Aslak Thuresson BAAT og Ragnfrid Knudsdatter Tre ROSOR) ble født Ca 1484, Bergen. [Gruppeskjema]


 4. 11.  Elene ASLAKSDATTER ble født Ca 1484, Bergen (datter av Aslak Thuresson BAAT og Ragnfrid Knudsdatter Tre ROSOR).
  Barn:
  1. Nils Jonsen HAARD og døde Før 1562.
  2. Hallstein Jonsen HAARD
  3. 5. Anna Jonsdatter HAARD ble født 1510, Bergen; og døde 27 Nov 1569, Bergen.
  4. Eline Jonsdotter HAAR ble født CA. 1515, Gjersvik i Tysnes.